Word Donateur

Donateur
Als donateur onderschrijf je de doelstellingen zoals verwoord in de statuten van de Stichting Oud Leden Vindicat Magna Pete (SOL). De doelstellingen zijn:
a. het stimuleren en coördineren van de activiteiten van oud-leden;
b. het onderhouden van contacten met Vindicat;
c. het ondersteunen van Vindicat;
d. het bevorderen van de contacten tussen de oud-leden onderling, tussen de oud leden en de leden van Vindicat, alsook tussen zijn leden onderling;
e. alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Als donateur van de SOL heb je recht hebt op het reünistenblad “de Vindicat”, je wordt op de hoogte wordt gebracht van evenementen voor (jonge) reünisten en je mee kunt doen aan evenementen georganiseerd door de SOL.
Een donateur heeft de verplichting wijzigingen door te geven in adressen en incassogegvens aan het GMAK. Indien na rappel blijkt dat deze gegevens niet zijn bijgewerkt heeft de SOL het recht de lidstatus te wijzigen in Reunist

Jong Donateur
Als jong donateur van de SOL heb je recht hebt op het reünistenblad “de Vindicat”, je wordt op de hoogte wordt gebracht van evenementen voor (jonge) reünisten en je mee kunt doen aan evenementen georganiseerd door de SOL.
Het jongdonateurschap is gratis voor de eerste 4 jaar na je lidmaatschap. Daarna word je automatisch donateur.
Een jong donateur heeft de verplichting wijzigingen door te geven in adressen en incassogegvens aan het GMAK. Indien na rappel blijkt dat deze gegevens niet zijn bijgewerkt heeft de SOL het recht de lidstatus te wijzigen in Reunist


Hierbij geef ik aan donateur te zijn of willen worden van de Stichting Oud-leden Vindicat & Magna Pete.

Personalia

Vul hier je persoonsgegevens in

Ivm controle lidmaatschap
Adres waar post naar toe gestuurd kan worden
Telefoonnummer dat kan worden gebruikt om contact op te nemen
Aanmelding
2023: vanaf 500 euro
2023: 29 euro
Betaalgegevens

Machtiging wordt zeer gewaardeerd om de administratiekosten laag te houden.

Een BIC is alleen vereist voor een IBAN welke niet begint met 'NL'
Toelichting Sepa Machtiging

Door bovenstaand vinkje te plaatsen, geef je toestemming aan
(A) Stichting Oud-Leden Vindicat en Magna Pete om afhankelijk van je keuze jaarlijks een incasso opdracht te sturen naar je bank om de hierboven aangegeven donateurs bedrag van je rekening af te schrijven en
(B) je bank om dit bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Oud-Leden Vindicat en Magna Pete.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank of regel het zelf in je bank-app. Vraag je bank naar de voorwaarden.