Bestuur & Toezicht

Bestuur

Het bestuur van de SOL wordt gevormd door donateurs die vrijwillig een actieve bijdrage willen leveren aan de instandhouding van de onderlinge banden tussen reünisten en de banden met Vindicat. 

Het bestuur stelt beleidsplannen en begrotingen op van de Stichting welke na goedkeuring van het College van Toezicht worden uitgevoerd bestuursleden en bestuurscommissies waaronder de redactie Vindicat. Jaarlijks wordt een financieel verslag opgemaakt welke door een accountant wordt gecontroleerd en door het College van Toezicht wordt goedgekeurd. 

Je kunt het bestuur bereiken via dit webformulier

SOL.jpg

SOL Bestuurders - huidig

Albert Bos (1979) Secretariaat en Corpsgeschiedenis
Nienke de Jong (2017) Bestuurslid - Jong Donateurs en activiteiten
Olaf Roeloffs (1977) Voorzitter
Stef Stienstra (1973) Penningmeester

Toezicht

Het College van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Tevens staat het College het Bestuur met raad en daad bij over de belangen van de Stichting en de aan haar verbonden instellingen en rechtpersonen. 

Samenstelling van het College van Toezicht:

SOL College van Toezicht - huidig

Hans Borgesius (1963) lid
Albert Bos (1979) admin
Tense Maats-Holm (1960) voorzitter
Hannelies van der Laan (1978) lid
Cees Smit Sibinga (1958) secretaris