Organisatie Oud Leden

Oud-leden en Reünisten zijn zij die lid zijn geweest van Vindicat en/of Magna Pete.

In de Corpswet is bepaald:

Reünisten 

Reünist is hij/zij die heeft opgezegd, niet meer voldoet aan de lidmaatschapsvereisten en hetzij gedurende tenminste drie jaar lid is geweest van het Corps, hetzij middels een afsluitend examen een studie van kortere nominale studieduur dan drie jaar heeft beëindigd, en gedurende die gehele studie lid is geweest van het Corps. Een Reünist heeft het recht zich dertig maal per jaar op de Sociëteit "Mutua Fides" te doen introduceren. 

Oud-leden 

Een oud-lid is hij/zij die opzegt en niet voldoet aan de criteria van reünist. Een oud-lid heeft geen bijzondere rechten.