Verslag Veenkolonieale Diesviering

DSC_5925_01.jpg
Het hele gezelschap inclusief een drietal senatoren

Verzameld rond een oer-oud Corpswapen, in aanwezigheid van een drietal Senatoren, besteedde Vindicat’s oudste Kolonie- “De Veenkoloniën”-anno 1893, aandacht aan en vierde op voor haar gebruikelijke wijze de 207-de DIES. Ditmaal , dat bleek een geslaagd experiment, tijdens een rijk voorziene lunch, waaraan een twintigtal “Corona-bestormers” in Gasselte aangezeten waren. Na twee bijeenkomsten te hebben versaagt ,werd, zo gauw dat kon, tradities weer opgepakt.

De bijeenkomst volgt, het door mores bepaalde,traditionele pad.

Na een geanimeerde borrel, wordt de opening en verwelkoming verricht door de Veurproater, één der oudste VaP-nog actieve Leden, zijn jaar van aankomst: 1947! Speciale genoemd worden afgevaardigden van Senaat en Sol-bestuur. Wordt afgesloten met een toast op Vindicat en haar huidige bestuurderen. Daarna ontsnappen het WILHELMUS en Io Vivat aan de inmiddels ruim gesmeerde kelen, ergo stembanden.

Vervolgens is, slechts kort onderbroken door het nuttigen van een aangenaam Voorgerecht, het serieuze deel van het protocol aan de orde. Huishoudelijk kan nu achtergesteld onderhoud worden bijgesteld en volgt aandacht voor de ons “recent” ontvallenen. De lange rij moet worden genoemd, afgesloten met een plechtig uitgesproken bede en toast.

De verdiensten van Jaap Beintema, VaP-51, Cees Hiddema, VaP-’51, Rolf Domenie VaP’-62, en Corpsdrukker Cees Weis! , zijn daarmee kort samengevat gememoreerd. De Primus draagt bij met het uitspreken van de nagedachtenis van  Pedellus Major, Sijtze bakker.

Primus blijft ‘on the stage’, met het inbrengen van Senaatsberichten, waaronder een gecomprimeerd Jaarverslag 2021, voorgedragen namens de Abactrix. Dit geeft aanleiding tot een interessant vraag-en-antwoordspel,- !nogal wat aanleidingen daarvoor!-, tussen Senaat een aanwezigen. Dit verloopt, spontaan opgepakt door Sociëtatis en Tertius, op positief, informatief geanimeerde wijze.

                             Uiteraard afgerond met een welluidend   ZWAARDLIED

De vergadering wordt met een gastronomisch verrassend Hoofdgerecht gesterkt voor het vieren van het Feestelijk deel van het programma. Daarin komen voorbij -traditionele- Klumbumbus! dus-aangevuld met persoonlijke spontane invallen. Er dient te worden ingegrepen.

Een nieuwe vormgegeven Liederen Tafel is aan de orde. Geen trekorgel ditmaal. Strakke regie van een Oud-Commissaris, daarbij bijgestaan door een Jaargenoot- VaP-’58. Ter ondersteuning weergegeven in een fraai uitgevoerd ‘gezangen bundel’. Hulde daarvoor!!

 Jaarliederen vanaf 2019, via 1982, zestiger, vijftiger en veertiger!!-jaren worden door genoemde Commissaris als van ouds inleidend afgeroepen. Met wisselend succes- het was inmiddels al wat later en  drank vloeide-, met herinnering aan die oer-mooie studententijd, luidkeels ten gehore gebracht.

             Het behoeft geen betoog dat ook deze  bijeenkomst met het zingen van en over

                                           “ Die Kroeg, waar je NOOIT genoeg zat”.

                    met een goed gevoel “het is er nog altijd”, werd afgesloten.